Všeobecné obchodní podmínky pro spotřebitele (dále jen „VOPS“)

Platí pro internetový obchod společnosti Voborníková, spol. s r.o. IČO  provozovaný na adrese www.zdobimeodvaznezeny.cz (dále jen „prodávající“), upřesňují práva a povinnosti prodávajícího i jeho zákazníků – spotřebitelů (dále jen „kupující“).

1. Objednávka

Objednávky se přijímají z katalogu internetového obchodu prodávajícího na webových stránkách www.zdobimeodvaznezeny.cz. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů v objednávkovém formuláři internetového obchodu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky od kupujícího písemně na e-mail kupujícího (dále jen „potvrzení objednávky“).

Kupující svou objednávkou potvrzuje že akceptuje VOPS pro dodání zboží vyhlášené prodávajícím, které jsou pro obě strany závazné. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, po zaplacení kupní ceny a převzetí zboží.

2. Kupní cena

Platná cena je cena uvedená v ceníku, katalogu, v okamžiku uzavření kupní smlouvy – odeslání objednávky prodávajícímu (dále jen „platná cena“). Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH. K ceně zboží se připočítává cena balného a cena dopravy. V případě hotovostní platby při osobním odběru se balné a dopravné neúčtuje.

Prodávající si vyhrazuje právo změny platné ceny (dále jen „kupní cena“). Kupní cena je potvrzena kupujícímu v potvrzení objednávky. Je-li kupní cena totožná nebo nižší než na objednávce, a to ať písemné, faxové nebo e-mailové objednávce, nemusí být zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je kupujícímu dodáno za platnou cenu. Pokud je kupní cena vyšší než platná cena, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který má právo v takovém případě od kupní smlouvy odstoupit. Při ústní nebo telefonické objednávce vždy platí, že při sdělení kupujícímu se kupní cena rovná platné ceně.

3. Dodání

Je-li objednané zboží skladem, je do 2 kalendářních dnů po obdržení objednávky je odesláno, nebo připraveno k vyzvednutí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že se vyskytnou nepředvídatelné události. O případné delší expediční lhůtě bude zákazník neprodleně informován e-mailem nebo telefonicky.

Dodání objednaného zboží po částech je možné pouze po odsouhlasení kupujícím i prodávajícím.

4. Platba

Pro zaplacení kupní ceny jsou k dispozici následující možnosti:

  1. bankovním převodem před dodávkou zboží – kupující obdrží e-mail s údaji pro platbu. Zboží bude expedováno po připsání platby na účet prodávajícího, v nejkratším možném termínu. Lhůta podle čl. 3 VOPS započne běžet až ode dne připsání platby na účet prodávajícího.
  2. dobírka – platba při doručení přepravcem na doručovací adresu uvedenou v objednávce
  3. hotovost – platba při osobním odběru zboží v provozovně. Zboží lze vyzvednout po potvrzení objednávky po předchozí telefonické domluvě v provozní době prodávajícího.

5. Výměna

Výměnu zboží může provést kupující během 14 dní od jeho převzetí. Zboží je nutné zaslat doporučeně a pojištěné. Vrácené zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení. V případě, že tyto podmínky splněn nejsou, právo na výměnu zboží zaniká. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 30 dní zašle zboží nové.

Veškeré náklady spojené s výměnou zboží včetně dopravy hradí prodávající. Nelze vrátit či vyměnit zboží vyrobené dle vzorkovnic a/nebo na zakázku.

6. Odstoupení kupní smlouvy

Kupující má právo bez uvedení důvodů odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží a to písemnou formou (dopis, e-mail) nebo zpětnou zásilkou. Zboží nesmí být použité, poškozené ani jinak znehodnocené a musí být v originálním nepoškozeném balení.

Zboží je nutné zaslat doporučeně s pojištěním. Při splnění všech těchto podmínek prodávající do 14 dní od odstoupení smlouvy vrátí celou prodejní cenu včetně dopravného na bankovní účet kupujícího. Lhůta začíná běžet dnem doručení zboží zpět prodávajícímu. Poplatky za převod vracené částky hradí prodávající.

7. Zrušení objednávky

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech změny okolností, které spočívají ve skutečnosti, že:

a) zboží se již nevyrábí nebo nedodává,

b) výrazným způsobem se změnila cena dodavatele zboží. V takovém případě se postupuje podle ustanovení čl. 2, o výhradě práva změny platné ceny prodávajícím.

8. Reklamace

Případné reklamace řeší prodávající dle platných právních předpisů v ČR. Kupující je povinen zboží po převzetí zkontrolovat a případné vady neprodleně nahlásit. Za vady zboží způsobené dopravcem, kterého určil kupující, nenese prodávající odpovědnost.

Při podání reklamace je nutné předložit reklamované zboží v originálním obalu, kopii prodejního dokladu a popis závady.

9. Ochrana osobních údajů

Prodávající zabrání zneužití dat o kupujícím. Obdržená data budou použita pouze pro přijetí, vyřízení a vyúčtování objednávky a nebudou zpracována k jiným účelům.

10. Platnost

VOPS jsou platné ode dne 20.1.2019